Menu
Home Page

Cefnogi'ch Plentyn yn y Cartref ~ Supporting your child at home

Os oes gennych unrhyw bryderon ynglyn â addysg eich plentyn neu am ddysgu drwy'r Gymraeg, dewch i holi yn yr ysgol neu edrychwch ar y dolenni isod.
~
If you have any concerns about your child's education or are worried about how you can help them learn in Welsh, please come and ask in school or take a look at the links below.

yr Wyth Ymddygiad Darllen / The Eight Reading Behaviours

Top