Menu
Home Page

Clwb Chwaraeon Aml-Gyfrwng ~ Multi Sports Club

Cynhelir y clwb yn yr ysgol yn wythnosol, yn dechrau ar brynhawn Iau, 12fed o Fedi, am tymor. Rydym yn cynnal y clwb i blant o oedran y Dosbarth Derbyn ac i fyny ac mi fydd ganddynt ddau hyfforddwr sy'n siarad Cymraeg. Ni fydd angen i rieni fod yn bresennol ond mi fydd angen i'r plant ddod a gwisg addas i'r ysgol yn barod i newid.Cost y clwb fydd £3 y sesiwn. Holwch am fwy o wybodaeth.


This club will begin on Thursday 12th Sept and will run each week for term. The club is open to children of Reception age and upwards and will be provided by 2 Welsh speaking trainers. Parental supervision is not required during this hour - children will need to bring suitable sports gear to school with them ready to change into. Each session will cost £3 per child. pLease ask for any further details.

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11
Picture 12
Picture 13
Picture 14
Picture 15
Top