Menu
Home Page

Gwybodaeth Allweddol - Key Information

Adroddiad Estyn 2017 / Estyn report 2017

 

Grant Amddifadedd Disgyblion 2017-18 ( GAD)

Pupil Deprivation Grant 2017-18 ( PDG)

 

Mae ein hysgol yn derbyn GAD bach sydd  ar gyfer cefnogi plant sydd yn deilwng i Brydiau Cinio Ysgol am Ddim.

Yn Ysgol Gymraeg Dewi Sant , rydym yn defnyddio'r grant i gynnig ymyrraethau penodol ar gyfer datblygu sgiliau iaith ( Elklan), codi hyder darllen (Tric a Chlic) a sgiliau rhifedd yn ogystal a hyrwyddo  lles a datblygu strategaethau llythrennedd emosiynol rhai o'r plant ( ELSA).

 

Our school receives a very small PDG grant, which is aimed at supporting children who are eligible for Free School Meals (eFSM).   At Ysgol Gymraeg Dewi Sant , we are using this grant to provide support for language acquisition ( Elklan ) and reading ( Tric a Chlic) and numeracy as well as appropriate wellbeing interventions to develop pupils' emotional literacy ( ELSA).

Ffurflenni a gwybodaeth arall / Other forms and information 
Top