Menu
Home Page

CHWARAEON URDD SPORTS Ar ôl y Pasg mi fydd yr Urdd yn dechrau clwb rygbi ar ôl ysgol pob Dydd Mercher : 15:30 – 16:30 Bl. 2 – 6 01/05/19 – 10/07/19 (dim sesiwn 29/05/19 achos hanner tymor) £20 am y 10 wythnos (talu ar-lein) Mi fydd fwy o fanylion i ddilyn. After Easter the Urdd will be leading 10 weeks of rugby training in the school for Year 2-6 pupils 15:30 – 16:30 between 01/05/19 – 10/07/19 (no session on 29/05/19 due to half term) £20 for 10 weeks (payment on line ) More details to follow.

Top