Menu
Home Page

TREFNIADAU MABOLGAMPAU RYDYM YN MONITOR’R TYWYDD AC MI FYDDWN YN ANFON NEGES OS NAD YDY’R MABOLGAMPAU YMLAEN. 10.6.19 :Mabolgampau Meithrin bore a Dosbarth Onnen (Mrs Sellwood). Yn dechrau am 9.30. Tua awr a hanner 10.6.19 : Meithrin prynhawn yn dechrau am 1.30yp am tua hanner awr.. 11.6.19 :Mabolgampau CA2 Blynyddoedd 3-6. Rhwng 1.30-3.30. 12.6.19 : Mabolgampau Blwyddyn 1 a 2 Collen a Castan (Miss Holley a Mrs Roberts). Yn dechrau am 9.30. Tua awr a hanner. SPORTS’ DAY ARRANGEMENTS WE ARE MONITORING THE WEATHER AND WILL SEND A MESSAGE IF SPORTS DAY IS CANCELLED. 10 .6.19: Morning Nursery / Meithrin and Dosbarth Onnen (Mrs Sellwood). Starting at 9.30 for approx. 1 hour and a half 10 .6.19: Afternoon Nursery / Meithrin. Starting at 1.30 for approx. half an hour 11 .6.19: Sports’ Day KS2 - Years 3-6. Between 1.30-3.30 pm 12 .6.19 - Sports’ Day Years 1 and 2 Collen and Castan (Miss Holley and Mrs Roberts). Starting at 9.30. Approx an hour and a half.

Top