Menu
Home Page

Onnen ~ Mrs Sellwood

Croeso i dudalen y Dosbarth Derbyn
Welcome to our Reception class page


Croeso i dudalen Dosbarth Onnen. Rydym yn ddosbarth o 31 blant hapus a charedig. Mrs Sellwood, Miss Wade a Miss Long sydd yn ein dysgu ac rydym yn edrych ymlaen at dymor prysur a chyffrous. Mi fyddwn yn cynnal gweithgareddau ar y thema 'Bwyd! Bwyd! Bwyd!' yn ystod tymor y Gwanwyn, tra'n parhau i ddysgu sut i ddarllen, ffurfio ac adnabod llythrennau a rhifau, cyfri a llawer mwy!

 


Welcome to dosbarth Onnen's class page. We are a happy and friendly class of 31 children. Our teachers are Mrs. Sellwood, Miss Wade and Miss Long and we are looking forward to a busy and exciting term. Our topic work this Spring term is 'Food, Glorious Food!' while we continue to learn how to read, recognise and form letters and numbers, count and much more!

 

Tymor yr Hydref / Autumn Term

Top