Menu
Home Page

Pwy 'di Pwy ~ Who's Who

Dewch i gwrdd â staff yr ysgol!
Come and meet the team!


Rydym yn dîm brwdfrydig ag egnïol ac rydym wrth ein boddau i fod yn rhan o’r ysgol a’i gweld yn tyfu. Os hoffech siarad âg unrhyw aelod o’r staff, dewch i’n gweld, neu cysylltwch â’r swyddfa.

We are an enthusiastic and energetic team and we are delighted to be a part of this school as it grows. If you would like to speak to any member of staff, please come and see us or contact the school office.

Picture 1 Mrs H Jennings - Pennaeth / Head Teacher
Picture 2 Miss R Samuel - Dirprwy / Deputy Head Teacher
Picture 3 Mr Jones - Arweinydd CA2 / Key Stage 2 Coordinator
Picture 4 Miss R Phillips
Picture 5 Mrs S Morris
Picture 6 Mrs C Sellwood
Picture 7 Mrs D Daw - Gweinyddes y Swyddfa/ Administrator
Picture 8 Miss E Yorke-Wade
Picture 9 Ms S Harries
Picture 10 Miss M Davies
Picture 11 Mr M Edwards - Gofalwr / Caretaker
Picture 12 Mrs Roberts
Picture 13 Miss Holley
Picture 14 Miss Cichocki
Picture 15 Miss Rattenbury
Top