Menu
Home Page

Arwerthiant Cacennau ~ Cake Bake

Bydd cacennau ar werth tu allan i fynedfa'r feithrin am 11.45 ac eto am 3.30pm. Dewch i brynu'r danteithion melys! Os allwch gyfrannu mewn unrhyw ffordd, dewch a'ch cacennau i'r ysgol ar fore Gwener. Diolch!
Cakes will be on sale outside the nursery entrance at 11.45 and again at 3.30pm. Please come and buy some delicious treats! If you are able to donate in any way, please drop off your cakes at the school on Friday morning.  Happy baking!
Top