Menu
Home Page

Bedwen ~ Mr Howe

Trosolwg Tymor y Gwanwyn 2019 ~ Spring Term Overview 2019

Dosbarth Bedwen

 

Croeso i ddosbarth Bedwen. Rydym yn ddosbarth hapus a brwdfrydig sydd yn mwynhau datblygu ein sgiliau. Mae Mr Howe yn ein dysgu ac mi fydd Miss Samuel yn dysgu'r dosbarth ar brynhawn Dydd Llun.

  • Talwch eich arian ffrwythau yn wythnosol neu'n dymhorol drwy ParentPay os gwelwch yn dda.
  • Ar ddydd Mercher bydd angen gwisg ymarfer corff ar eich plentyn. 
  • Cofiwch ddarllen gyda'ch plentyn yn gyson - mae llyfrau yn cael eu newid ar ddydd Gwener.

 

Diolch smiley

 

Welcome to dosbarth Bedwen. We are a happy and enthusiastic class who enjoy developing our skills. Mr Howe is our teacher and Miss Samuel teaches us on Monday afternoons. 

  • Please pay your fruit money weekly or termly through parent pay. 
  • You child will need to bring their PE kit every Wednesday. 
  • Remember to read consistently with your child - reading books are changed on Fridays. 

 

Diolch smiley​​​​​​​

 

 

 

 

Picture 1

Tabl 4 / 4 times table

Top