Menu
Home Page

Bedwen ~ Mr Howe

Syniadau am weithgareddau cartref / Ideas for home activities.

Trosolwg Tymor y Gwanwyn 2020 ~ Spring Term Overview 2020

Dosbarth Bedwen

 

Croeso i ddosbarth Bedwen. Rydym yn ddosbarth hapus a brwdfrydig sydd yn mwynhau datblygu ein sgiliau. Mae Mr Howe yn ein dysgu .

  • Talwch eich arian ffrwythau yn wythnosol neu'n dymhorol drwy ParentPay os gwelwch yn dda.
  • Ar ddydd Mercher bydd angen gwisg ymarfer corff ar eich plentyn. 
  • Cofiwch ddarllen gyda'ch plentyn yn gyson.
  • Fe fydd prawf sillafu bob dydd Gwener. 

 

Diolch smiley

 

Welcome to dosbarth Bedwen. We are a happy and enthusiastic class who enjoy developing our skills. Mr Howe is our teacher .

  • Please pay your fruit money weekly or termly through parent pay. 
  • You child will need to bring their PE kit every Wednesday. 
  • Remember to read consistently with your child. 
  • There will be a spelling test every Friday. 

 

Diolch smiley

 

 

 

 

Picture 1

Tabl 4 / 4 times table

Top