Menu
Home Page

Bedwen ~ Mrs Pearson

Dosbarth Bedwen

 

Croeso i ddosbarth Bedwen. Rydym yn ddosbarth hapus a brwdfrydig sydd yn mwynhau datblygu ein sgiliau. Mrs Pearson yn ein dysgu .

  • Ar ddydd Iau bydd angen i'ch plentyn gwisgo gwisg ymarfer corff i'r ysgol. 
  • Cofiwch ddarllen gyda'ch plentyn yn gyson.
  • Fe fydd Gwaith Cartref a geiriau sillafu yn cael eu dosbarthu ar ddydd Gwener i'w cwblhau erbyn y dydd Mercher olynnol. 

 

Diolch smiley

 

Welcome to dosbarth Bedwen. We are a happy and enthusiastic class who enjoy developing our skills. Mrs Pearson is our teacher . 

  • You child will need to wear their PE kit to school every Thursday. 
  • Remember to read consistently with your child. 
  • Homework and weekly spellings will be set each Friday, to be completed by the following Wednesday.  

 

Diolch smiley

Ein Dosbarth / Our Class 2021-22

Byddwn yn paratoi ac yn diweddaru mwy o weithgareddau a thasgau wrth i'r tymor mynd yn ei flaen. Cofiwch gyfeirio at ein tudalen ar Google Classrooms er mwyn cyflawni tasgau ac i gael mynediad at adnoddau. Gwnewch eich gorau i ymdrechu ar bob tasg, ond hefyd, mae eich lles chi yn bwysig i ni, felly os ydych angen cymorth ychwanegol, plis cysylltwch gyda ni.

Cofiwch ddilyn ein tudalen ar Drydar ar gyfer gwybodaeth cyfoes!  .

 

We will be preparing and updating more activities and tasks as the term progresses. Remember to refer to our Google Classrooms page for tasks and to access resources. Do your best to attempt and complete each task, but also, your well-being is important to us, so if you need extra help, please get in touch.

Remember to follow our Twitter page for up to date information!.

Tabl 4 / 4 times table

Tymor yr Haf ~ Dysgu o'r Cartref ~ Summer Term Home Learning

Syniadau am weithgareddau cartref / Ideas for home activities.

Top