Menu
Home Page

Collen ~ Miss Holley

Syniadau am weithgareddau cartref / Ideas for home activities

 

Croeso i Ddosbarth Collen 
Welcome to  Dosbarth
CollenRydyn ni'n ddosbarth o 28 o blant brwdfrydig ac hapus. Mae Miss Holley, Mrs Morris a Miss Long yn y dosbarth yn ein helpu ni wrth ddysgu.

 

  • Mae arian llaeth a ffrwyth yn cael ei dalu drwy ParentPay ar lein a chewch dalu'n wythnosol neu'n dymhorol.
  • Bydd llyfrau darllen yn dod adref yn wythnosol.
  • Bydd yna waith cartref hefyd yn cael ei osod yn wythnosol a fydd yn gyfle i chi atgyfnerthu'r dysgu yn y cartref.
  • Bydd angen gwisg ymarfer corff yn yr ysgol os gwelwch yn dda.

 

** Cofiwch ddilyn ein gwefan trydar @MissRHolley **

** Remember to follow our twitter page @MissRHolley **

We are a class of 28 enthusiastic and happy children. Miss Holley, Mrs Morris and Miss Long  are here to help us learn.
 

  • Fruit money is now collected through ParentPay either on a weekly or termly basis.
  • Reading books will be sent home each week. 
  • Homework will be sent home each week as an opportunity for you to reinforce any learning from your home.
  • Please make sure that we have a PE kit in school for your child.

 

 

Thema Tymor y Gwanwyn: Y Byd Mawr Crwn

Top