Menu
Home Page

Derwen ~ Miss Phillips

Croeso Cynnes i'r Feithrin( Dosbarth Derwen )
A Warm Welcome to the Nursery.

 

Rydym yn ddosbarth caredig a chyfeillgar gyda phlant hapus sydd yn awyddus i ymchwilio a ddarganfod. 
Miss Phillips, Miss Cickhocki a Miss Dalton sy'n ein dysgu ni gyda Miss Davies  yn ein dysgu ar Ddydd Mercher.

.  
Rydym yn gwneud ymarfer corff yn wythnosol (does dim angen gwisg ymarfer corff). Mae ein llyfrau darllen yn dod adref gyda ni yn wythnosol, rydym yn gofyn i'r llyfrau ddychwelyd erbyn Dydd Iau gyda chofnodion yn y llyfr cyswllt os gwelwch yn dda.

 

Rydym yn ymdrechu pob amser i siarad Cymraeg.

 

Paid anghofio edrych ar drydar am luniau yn wythnosol.


~

We are a kind and friendly class full of happy children who are eager to explore and discover.
Our teachers are Miss Phillips, Miss Cickhocki, Miss Dalton and Miss Davies teaches us on Wednesdays


We have weekly PE sessions in the hall (there is no need for a PE kit). Reading books come home with us every week, we ask for these to be returned by Thursday along with a comment in the home school contact books please. 

We make every effort to understand and speak Welsh.


 Don't forget to check twitter for weekly updates and pictures

Ein themau ar gyfer tymor y Gwanwyn yw- 'Anifeiliaid' .

  / Our theme for the Spring term is ' Animals'

 

 

 

Trosolwg Tymor y Gwanwyn

Top