Menu
Home Page

Disgo Calan Gaeaf ~ Halloween Disco

Dydd Gwener, Hydref 25ain. 3.45-5.00pm. Mae Cyfeillion Dewi Sant unwaith eto eleni yn cynnal disgo Calan Gaeaf yn neuadd yr ysgol. Mae yna groeso i'r plant wisgo i fyny mewn dillad ffansi ac mi fydd yna nifer o gemau, peintio wynebau a danteithion melys ar gael!
Friday, October 25th, 3.45-5.00pm. Cyfeillion Dewi Sant are once again this year hosting a Halloween Disco in the school hall. The children are encouraged to dress up in fancy dress clothing and there will be several games to try, face painting and spooky treats!
Top