Menu
Home Page

Ffawydden ~ Miss Samuel

Trosolwg Tymor yr Hydref / Autum Term Overview 2019

Croeso i ddosbarth Ffawydden sef dosbarth blwyddyn 5. Rydym yn ddosbarth  o blant hapus, brwdfrydig a thalentog. Rydym yn cael ein haddysgu gan Miss Samuel a Mrs Nicholas ac rydym yn mwynhau ymarfer ein sgiliau yn y Gymraeg a'r Saesneg.

 

Fe fydd Gwaith cartref yn cael ei osod bob Dydd Gwener, i'w ddychwelyd i'r ysgol erbyn Dydd Mercher. 

 

Mi fydd gan bob grŵp darllen ddiwrnod penodol I ddarllen ac i gyfnewid llyfrau er mwyn ymarfer adref.  

 

Dewch â'ch gwisg ymarfer corff i'r ysgol bob Dydd Iau, gan gynnwys esgidiau ymarfer corff er mwyn I ni gael ymarfer tu allan ( os yn sych!)

 

 

Welcome to Dosbarth Ffawydden, year 5 . We are a class of happy, enthusiastic and talented children. We are taught by Miss Samuel and Mrs Nicholas and we enjoy developing our skills in Welsh and English

 

Homework and will be distributed every Friday, to be returned by the following Wednesday.

 

Each reading group will have a designated day to read and to exchange books which can be brought home to read. 

 

Please bring a P.E. kit every Thursday (including trainers, just n case it's dry!).

 

 

 

Diolch!

 

 

Am luniau cyfredol a mwy o wybodaeth dilynwch    @MissRSamuel  ar Drydar.

 

For up to date pictures and for more information follow    @MissRSamuel on Twitter.

Top