Menu
Home Page

Ffawydden ~ Mr Jones

Croeso i ddosbarth Ffawydden sef dosbarth blwyddyn 5. Rydym yn ddosbarth  o blant hapus, brwdfrydig a thalentog. Rydym yn cael ein haddysgu gan Mr Jones a Miss Samuel ac rydym yn mwynhau ymarfer ein sgiliau yn y Gymraeg a'r Saesneg..

 

Fe fydd gwaith cartref a llyfr darllen yn dod gartref bob Dydd Gwener. Gwaith cartref i ddychwelyd i'r ysgol ar Ddydd Mercher.

 

 

 

Welcome to Dosbarth Ffawydden, year 5 . We are a class of happy, enthusiastic and talented children. We are taught by Mr Jones and Miss Samuel and we enjoy developing our skills in Welsh and English. 

 

Please bring a P.E. kit every Thursday (including trainers, just in case it's dry!).

 

Homework and reading books will be distributed every Friday. Homework to be returned the following Wednesday.

Am luniau a mwy o wybodaeth dilynwch    @MissRSamuel  neu  @MrGJones1  ar Drydar.

 

For pictures and more information follow    @MissRSamuel  neu  @MrGJones1  on Twitter.

Trosolwg Tymor y Gwanwyn 2019 / Spring Term Overview 2019

Top