Menu
Home Page

Helygen ~ Mr Jones

Am luniau a mwy o wybodaeth dilynwch    @MrGJones1  ar Drydar.

 

For pictures and more information follow    @MrGJones1  on Twitter.

 

 

Mae Mr Jones a Mrs Nicholas yn ein dysgu eleni wrth i ni gwblhau ein siwrne yn Dewi Sant !

Rydym yn llawn brwdfrydedd a chyffro!

Mr Jones and Mrs Nicholas are our teachers this year as we complete  our final year at Dewi Sant! We are full of enthusiasm and excitement!

 

Helygen = Willow Tree

Trosolwg Tymor y Gwanwyn ~ Spring Term overview Helygen

Trosolwg Tymor yr Hydref 2018 / Autumn Term Overview 2018

Top