Menu
Home Page

Cerdiau Nadolig / Christmas Cards

Annwyl rieni

Mae’r Gymdeithas Rhieni yn awyddus i godi arian i’r ysgol drwy gynnal y gwasanaeth yma i chi eto eleni gan ei fod yn llwyddianus iawn llynedd. Mae copi papur yn dod adre gyda pob plentyn heddiw ond mae croeso i chi argraffu copi arall os oes angen.  Rhaid dychwelyd y cynllun i’r ysgol ynghyd â’r arian erbyn 23ain o Hydref er mwyn sicrhau bydd pob archeb yn ol cyn diwedd y tymor.  Diolch am eich  cefnogaeth.

 

Dear parents

 The Parents Association are keen to raise money for the school by arranging this service for you once again as it proved very popular last year.  A paper copy will come home with every child today but feel free to print another copy from the attached drawing sheet.  The design must be returned to the school along with the funding by the 23rd of October to ensure that all orders are returned before the end of term.  Thank you for your support.

Top