Menu
Home Page

Cinio Nadolig / Christmas Lunch 8/12

Cynhelir cinio Nadolig yr ysgol ar Ddydd Mawrth 8fed o Ragfyr. Y gost yw £2.35. Rhaid archebu’r bwyd yn arbennig felly gofynnwn i chi archebu cinio drwy ParentPay gan sicrhau fod credyd ar tab cinio ysgol eich plentyn. Dyddiad olaf i archebu bydd dydd Iau 26ain o Dachwedd. NI ALLWN DDERBYN ARCHEBION AR ÔL Y DYDDIAD HWN. NI FYDD BAGUETTES NEU DATWS PÔB AR GAEL Y DIWRNOD HWNNW.

The school Christmas lunch will be on Tuesday 8th December. The cost is £2.35. So that the food can be ordered correctly we ask that everyone requiring a lunch, orders a meal on ParentPay, ensuring that there is sufficient credit on your child’s school dinner tab for the meal. Orders must be received by Thursday 26th of November at the latest. NO ORDERS CAN BE ACCEPTED AFTER THIS DATE. NO BAGUETTES OR JACKET POTATOES WILL BE AVAILABLE ON THIS DAY

Top