Menu
Home Page

Cyngherddau Nadolig / Christmas Concerts

CYNGHERDDAU NADOLIG / CHRISTMAS CONCERTS

 

10.12.19

Dosbarthiadau Cyfnod Sylfaen ac eitem fer i gynnwys y Feithrin

(Mrs Sellwood)

Foundation Phase classes ( Miss Phillips, Miss Holley a Mrs Roberts)

to include a short item from the Nursery.

1.Neuadd yr ysgol / School Hall 9.45

Blaenoriaeth i rhieni Meithrin Bore

Priority given to parents from Morning Nursery.

 

2.Neuadd yr ysgol / School Hall 1.30

11.12.19

Dosbarthiadau Cyfnod Sylfaen ac eitem fer i gynnwys y Feithrin

(Mrs Sellwood)

Foundation Phase classes( Miss Phillips, Miss Holley a Mrs Roberts)

to include a short item from the Nursery.

3.Neuadd yr ysgol / School Hall 1.30

12.12.19

Bl / Years 3-6 (Mr Howe, Miss Gatt, Miss Samuel a Mr Jones.

1.Eglwys Sant Illtud am 2 o’r gloch / 2 o’clock

13.12.19

Bl / Years 3-6 (Mr Howe, Miss Gatt, Miss Samuel a Mr Jones.

2.Eglwys Sant Illtud am 2 o’r gloch / 2 o’clock

 

Tocynnau (£1 yr un) ar werth o 18.11.19. Rydym yn trefnu 3 cyngerdd gan fod rhaid cyfyngu’r nifer o seddi yn y Neuadd. Ni allwn dderbyn unrhywun heb docyn.

 

 Tickets (£1 each) on sale from 18.11.19. We have arranged 3 concerts as we have to limit the number of chairs in the hall. We will not be able to accept anyone without a ticket.

Top