Menu
Home Page

Dyddiadau / Dates

DYDDIADAU I’W COFIO Y TYMOR HON

9fed-13eg

Wythnos wyddoniaeth

Mawrth 10fed – Eisteddfod Ddawns yr Urdd – mwy o fanylion i ddilyn.

Mawrth 10fed – 1.45yp Sioe bypedau Y Tri Bwch Gafr – Cyfnod Sylfaen

Mawrth 11eg - Prynhawn Cawl a Chlonc Blwyddyn 2

Mawrth 17eg – Trip Dosbarth Derbyn i Barc Margam

Mawrth 19eg – Eisteddfod Gylch yr Urdd yn Neuadd Goffa y Barri

                             Trip Bl5 a 6 i weithgareddau Gwyddoniaeth The Big Bang yn MOD St Athan

Mawrth 25ain – Noson Rieni

Mawrth 26ain – Gwasanaeth ddosbarth Collen Miss Holley

Mawrth 28ain – Eisteddfod Sir yr Urdd – Neuadd Goffa y Barri

Ebrill 2ail – Tê Parti ffarwelio Mrs Jennings am 2yp – mwy o fanylion ar Parent Pay

Ebrill 3ydd – Diwrnod HMS

Ebrill 20fed – Nol I’r ysgol

 

 

DATES FOR YOUR DIARY THIS TERM:

March 9th-13th – Science week

March 10th – Urdd Dance eisteddfod – more information to follow

March 11th – Year 2 Welsh afternoon for parents. More details to follow.

March 17th – Reception class trip to Margam Park.

March 19th – Urdd Regional Eisteddfod – Barry Memo

                        Year 5 and 6 to MOD St Athan for Big Bang Science activities

March 25th – Parents’ evening

March 26th – Class assembly for Onnen Miss Holley’s class

March 28th – Urdd County Eisteddfod – Barry Memo

April 2nd – Farewell Tea Party for Mrs Jennings 2pm – details on Parent Pay.

April 3rd – INSET day

April 20th – Back to school

Top