Menu
Home Page

Dyddiadau / Dates

DYDDIADAU I’W COFIO Y TYMOR HON

 

 

Chwefror 17eg- 21ain – Hanner Tymor

Chwefror 26ain – Diwrnod HMS

Chwefror 28ain am 7.30 yh Côr yr ysgol yn canu yn Eglwys St Illtyd.

Chwefror 29ain – Twmpath 7.30yp tan 10.30yp yn yr ysgol.

Mawrth 2il – Dathlu Dydd Gwyl Dewi

Mawrth 3ydd – Profion golwg a chlyw Dosbarth Onnen

Mawrth 4ydd – Eisteddfod yr ysgol

Mawrth 5ed – Diwrnod y Llyfr

Mawrth 9fed-13eg – Wythnos wyddoniaeth

Mawrth 10fed – Eisteddfod Ddawns yr Urdd – mwy o fanylion i ddilyn.

Mawrth 10fed – 1.45yp Sioe bypedau Y Tri Bwch Gafr – Cyfnod Sylfaen

Mawrth 17eg – Trip Dosbarth Derbyn i Barc Margam

Mawrth 19eg – Eisteddfod Gylch yr Urdd yn Neuadd Goffa y Barri

Mawrth 19eg – Trip Bl5 a 6 i The Big Bang yn MOD St Athan

Mawrth 25ain – Noson Rieni

Mawrth 26ain – Gwasanaeth ddosbarth Collen Miss Holley

Mawrth 28ain – Eisteddfod Sir yr Urdd – Neuadd Goffa y Barri

Ebrill 2il – Tê Parti ffarwelio Mrs Jennings am 2yp – mwy o fanylion i’w ddilyn

Ebrill 3ydd – Diwrnod HMS

 

 

DATES FOR YOUR DIARY THIS TERM:

 

February 17th – 21st – Half term

February 26th – INSET day

February 28th at 7.30pm- School choir to take part in concert at St Illtyds church.

February 29th – Twmpath 7.30pm – 10.30pm at the school

March 2nd – St David’s Day celebrations

March 3rd – Eye sight and hearing tests for Onnen class

March 4th – School Eisteddfod

March 5th –World Book Day

March 9th-13th – Science week

March 10th – Urdd Dance eisteddfod – more information to follow

March 17th – Reception class trip to Margam Park.

March 19th – Urdd Regional Eisteddfod – Barry Memo

March 25th – Parents evening

March 26th – Class assembly for Onnen Miss Holley’s class

March 28th – Urdd County Eisteddfod – Barry Memo

April 2nd – Farewell Tea Party for Mrs Jennings 2pm – details to follow.

April 3rd – INSET day

Top