Menu
Home Page

Dyddiadau Pwysig / Imortant dates

12.4.21 – Diwrnod HMS

13.4.21 – Disgyblion yn dychwelyd i’r ysgol

28.5.21 – Diwrnod HMS

31.5.21 – 4.6.21 – Hanner Tymor

7.6.21 – Disgyblion yn dychwelyd i’r ysgol

16.7.21 – Diwedd y flwyddyn i ddisgyblion

19/20.7.21 – Diwrnodau HMS

Bydd un diwrnod HMS ychwanegol. Byddwn yn hysbysu’r dyddiad cyn gynted a bod modd.

 

12.4.21 – Inset Day

13.4.21 – Pupils return to school

28.5.21 – Inset Day

31.5.21 – 4.6.21 – Half Term

7.6.21 – Pupils return to school

16.7.21 – End of year

19/20.7.21 – Inset Days

There will be 1 additional inset day – date to be confirmed.

Top