Menu
Home Page

DYDDIADAU

8.6.22 – Noson Rieni (Meithrin prynhawn Newydd yn unig)

10.6.22 – Digwyddiad Seiclo i Flwyddyn 5 yn St Athan

14.6.22 – Mabolgampau - Meithrin/Derbyn (9.30yb) / Blwyddyn 1 & 2 (1.30yp)

15.6.22 – Gŵyl Rygbi TAG – Bl 2, 3 & 4. 16.6.22 – Mabolgampau Cyfnod Allweddol 2 (9.30yb)

17.6.22 – ‘Diwrnod Torri’r Rheolau’ – CRhA

23.6.22 & 28.6.22 – Sesiynau Athletau i Flwyddyn 5 a 6

23.6.22 – ‘Coffi a Chlonc’ – Digwyddiad Siarter Iaith

24.6.22 – Eisteddfod yr Ysgol

27.6.22 – 1.7.22 – Nofio Blwyddyn 3

27.6.22 – Cyfarfod Pontio – Rhieni Blwyddyn 2 (3.40pm)

30.6.22 – Prynhawn Agored – Rhieni Derbyn Newydd

4.7.22 – 15.7.22 – Nofio Blwyddyn 4, 5 & 6

6.7.22 – Cyngerdd Dathlu Deg (yb/yp) – Gwybodaeth i ddilyn

7.7.22 - Cyngerdd Dathlu Deg (yp) – Gwybodaeth i ddilyn

8.7.22 – Ffair Haf

12.7.22 – Derbyn, Bl 1 & 2 ymweliad i ‘Parc Play’

13.7.22 – Noson Agored i Rieni

15.7.22 – Blwyddyn 4 ‘Sleepover’.

20.7.22 – Gwasanaeth Gadael Blwyddyn 6 (9.30yb)

22.7.22 – Diwedd y Flwyddyn

Top