Menu
Home Page

DYDDIADUR / DATES

4.1.22/5.1.22 – Diwrnodau Cynllunio a Pharatoi

6.1.22 – Disgyblion yn dychwelyd i’r ysgol

10.1.22 – Cwrs seiclo Blwyddyn 6

17.1.21 – Gweithdy Digidol – Blwyddyn 5 a 6

7.2.22 – Diwrnod HMS

18.2.22 – Diwrnod HMS

21.2.22 – 25.2.22 – Hanner Tymor

8.4.22 – Diwedd Tymor

6.6.22 – Diwrnod HMS

 

4.1.22/5.1.22 – Planning and Preparation Days

6.1.22 – Pupils to return to school

10.1.22 - Cycling Proficiency Year 6

17.1.22 – Digital Workshop – Yrs 5 & 6

7.2.22 – INSET Day

18.2.22 – INSET Day

21.2.22 – 25.2.22 – Half Term 8.4.22 – End of Term

6.6.22 – INSET Day

Top