Menu
Home Page

Tachwedd 8fed – DYDDIAD CYNNIG AM DDOSBARTH DERBYN 2020. RHAID I BOB RHIANT GYNNIG HYD EN OED OS YDY’R PLENTYN YN Y FEITHRIN YN BAROD. November 8th – Applications for Reception 2020 open. ALL PARENTS MUST APPLY EVEN IF THE CHILD IS ALREADY IN NURSERY AT DEWI SANT.

Top