Menu
Home Page

Noson Bingo ~ Bingo Night

Cyfle i ddod i chwarae Bingo gyda'ch plentyn gan ddysgu ychydig o Gymraeg ar hyd y ffordd!
3.45-5pm yn neuadd yr ysgol. £2 i brynu set o fyrddau chwarae.

A chance to come and play bingo with your child whilst learning a little Welsh along the way!
3.45-5pm in the school hall. £2 to buy a set of playing boards.
Top