Menu
Home Page

Onnen ~ Mrs Pearson

Syniadau am weithgareddau cartref / Ideas for home activities

Croeso i dudalen y Dosbarth Derbyn
Welcome to our Reception class page


Croeso i dudalen Dosbarth Onnen. Rydym yn ddosbarth o 30 blant hapus a charedig. Mrs Pearson,  Miss Cichocki, Miss Webber a Miss Tomos sydd yn ein dysgu. Rydym yn edrych ymlaen at dymor prysur a chyffrous. 

 


Welcome to dosbarth Onnen's class page. We are a happy and friendly class of 30 children. Our teachers are Mrs Pearson , Miss Cichocki , Miss Webber and Miss Tomos. We are looking forward to a busy and exciting term.

 

Top