Menu
Home Page

Onnen ~ Mrs Sellwood

Croeso i dudalen y Dosbarth Derbyn
Welcome to our Reception class page


Croeso i dudalen Dosbarth Onnen. Rydym yn ddosbarth o 30 blant hapus a charedig. Mrs Sellwood, Miss Long a Miss Jones sydd yn ein dysgu ac rydym yn edrych ymlaen at dymor prysur a chyffrous. Mi fyddwn yn cynnal gweithgareddau ar y thema 'y Traeth' yn ystod tymor yr Haf, tra'n parhau i ddysgu sut i ddarllen, ffurfio ac adnabod llythrennau a rhifau, cyfri a llawer mwy!

 


Welcome to dosbarth Onnen's class page. We are a happy and friendly class of 30 children. Our teachers are Mrs. Sellwood, Miss Long and Miss Jones and we are looking forward to a busy and exciting term. Our topic work this Summer term is 'The Beach' while we continue to learn how to read, recognise and form letters and numbers, count and much more!

 

Tymor yr Hydref / Autumn Term

Top