Menu
Home Page

Onnen ~ Mrs Sellwood

Helo Dosbarth Collen 2020-2021

Still image for this video
Gweithgareddau'r Pythefnos Nesaf  / Activities for the next week. 

Pythefnos o weithgareddau yn seiliedig ar Lles / A fortnight of activities based around wellbeing.

Mwy o weithgareddau hwyl! / More fun activities. 

Wythnos Iechyd a Lles / Health and Well-being Week - 01.06.2020

Tasgau Rhan 3 / Part 3 Tasks.

 

 

Mwynhewch y gweithgareddau yma!    Enjoy these activities!

 

Croeso i chi argraffu neu defnyddio'r adnoddau i gefnogi eich plentyn neu fel syniadau / You're welcome to print the resources to support your child, or you can use them as an idea. 

Tymor yr Haf, Dysgu o'r Cartref ~ Summer Term Home Learning

Tasgau Pythefnos 1

Byddwn yn paratoi ac yn diweddaru mwy o weithgareddau a thasgau wrth i'r tymor mynd yn ei flaen. Cofiwch gyfeirio yma ar ein tudalen dosbarth er mwyn gweld trosolwg o'r tasgau ac i gael mynediad at adnoddau. Gwnewch eich gorau i ymdrechu ar bob tasg, ond hefyd, mae eich lles chi yn bwysig i ni, felly os ydych angen cymorth ychwanegol, plis cysylltwch gyda ni.

Cofiwch ddilyn ein tudalen ar Drydar ar gyfer gwybodaeth cyfoes ac i rannu lluniau ohonoch wrth eich gwaith! 

 

We will be preparing and updating more activities and tasks as the term progresses. Remember to visit this page regularly in order to view all tasks and to access any additional resources. Do your best to attempt and complete each task, but also, your well-being is important to us, so if you need extra support, please get in touch.

Remember to follow our Twitter page for up to date information and to share any pictures!

Syniadau am weithgareddau cartref / Ideas for home activities

Croeso i dudalen y Dosbarth Derbyn
Welcome to our Reception class page


Croeso i dudalen Dosbarth Onnen. Rydym yn ddosbarth o 30 blant hapus a charedig. Mrs Pearson,  Miss Cichocki, Miss Webber a Miss Tomos sydd yn ein dysgu. Rydym yn edrych ymlaen at dymor prysur a chyffrous. 

 


Welcome to dosbarth Onnen's class page. We are a happy and friendly class of 30 children. Our teachers are Mrs Pearson , Miss Cichocki , Miss Webber and Miss Tomos. We are looking forward to a busy and exciting term.

 

Top