Menu
Home Page

Sycamorwydden ~ Miss Gatt

Syniadau am weithgareddau cartref / Ideas for home activities

Croeso i Ddosbarth Sycamorwydden sef dosbarth o 25 o blant blwyddyn 4.

 

Welcome to Dosbarth Sycamorwydden which is a class of 25 Year 4 pupils.

 

Rydym yn cael ein haddysgu gan Miss Gatt ac rydym yn mwynhau ymarfer ein sgiliau yn y Gymraeg a Saesneg.

We are taught by Miss Gatt and we enjoy developing our skills in Welsh and English.

 

Talwch eich arian llaeth a ffrwythau yn wythnosol neu’n dymhorol drwy ParentPay o.g.y.dd.

 

 Please pay your fruit money via ParentPay on a weekly or termly basis.

 

 

 

 

Trosolwg Tymor y Gwanwyn 2019 ~ Spring Term Overview 2019 SYcamorwydden

Top