Menu
Home Page

CRhA ~ PTA

Mae ein pwyllgor newydd wedi'i hethol ar gyfer 2018-19. Y cadeirydd yw Helen Meades a Jill Nicholas yw'r trysorydd. Os hoffech chi fod yn rhan o Gyfeillion Ysgol Gymraeg Dewi Sant, cysylltwch â nhw drwy'r ysgol.Croeso i bawb!

 

Diolch i bawb a gyfrannodd at ein offer TGCh.

Y Ffair Nadolig  yw ein hymgyrch nesaf ar Ddydd Sadwrn Rhagfyr 15fed rhwng 11 - 1.

 

Our new committee has been elected for 2018-19.The chair is Helen Meades and  Jill Nicholas  is the treasurer. If you would like to get involved with the Friends of Ysgol Gymraeg Dewi Sant, please contact them via the school.All welcome 

 

Many thanks to everyone who supported our  fundraising for IT equipment

The Christmas Fayre is our next event - Saturday December 15th between 11a.m and 1pm  .

 

 

 

  
.

Cofnodion / Minutes 08.03.17

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11
Picture 12
Picture 13
Picture 14
Picture 15
Picture 16
Picture 17
Picture 18
Picture 19
Picture 20
Picture 21
Picture 22
Top