Menu
Home Page

CRhA ~ PTA

Mae ein pwyllgor newydd wedi'i hethol ar gyfer 2016-17. Y cadeirydd yw Emily Godsell a'r Is Gadeirydd yw Jennie Tucker . Vic Slater yw'r trysorydd. Os hoffech chi fod yn rhan o Gyfeillion Ysgol Gymraeg Dewi Sant, cysylltwch â nhw drwy'r ysgol.Croeso i bawb!

Y nod yw cyfrannu at offer allanol newydd i'r maes chwarae. Cofiwch gadw golwg ar ein bwrdd cyfanswm.

Diolch i bawb a gyfrannodd at ein

Disgo Santes Dwynwen

 

Our new committee has been elected for 2016-17. Emily Godsell is the Chair person and Jennie Tucker is Vice Chair. Vic Slater is the treasurer. If you would like to get involved with the Friends of Ysgol Gymraeg Dewi Sant, please contact them via the school.All welcome !

This year the aim is to contribute towards our new outdoor play equipment. Keep an eye on our totaliser board for updates.

Many thanks to everyone who supported our  

Disco for Santes Dwynwen ( Welsh St Valentine )

 

 

 

 

 
.

Cofnodion / Minutes 08.03.17

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11
Picture 12
Picture 13
Picture 14
Picture 15
Picture 16
Picture 17
Picture 18
Picture 19
Picture 20
Picture 21
Picture 22
Top