Menu
Home Page

Y Llywodraethwyr ~ Meet the Governors

Croeso i adran y llywodraethwyr! Welcome to the Governors' section!
Annwyl Rhiant / Warcheidwad
Fell llywodraethwyr  rydym yn hynod o falch o'r hyn yr ydym wedi cyflawni mewn amser byr. Rydym yn gefnogol o Mrs Jennings a'r staff er mwyn sicrhau fod disgyblion Ysgol Gymraeg Dewi Sant yn derbyn yr addysg orau phosib ac yn cyflawni'r safonau orau phosib ymhob maes. Rydym yn cynhyrchu adroddiad blynyddol yn olrhain datblygiadau a llwyddianau'r ysgol  and rydym hefyd ar gael drwy'r ysgol os oes gennych unrhyw fater i drafod ymhellach.

Yn gywir,

Mrs Y Scott


Dear Parent / Guardian,
As governors we are all extremely proud of the school's achievements and the progress made within a short time. We are all committed  to supporting Mrs Jennings and the staff in providing the very best for the pupils in Ysgol Gymraeg Dewi Sant and ensuring that we achieve the highest standards in all areas. We provide parents with a annual report on the school's developments and achievements but are also available via the school should you have any matters that you wish to discuss.  

Yours Sincerely,

Mrs Y Scott


 Mrs Y Scott Cadeirydd y Llywodraethwyr (Chair of Governors) a Chadeirydd y Pwyllgor Cwricwlwm(Chair of Curriculum sub committee)
Mr. M.Jones - Is-gadeirydd (Vice Chair) ,  Cadeirydd yr Is Bwyllgor Iechyd a Diogelwch a Chyllid (Chair of Health and Safety and Finance).  
Mr M Mason - Aelod o'r Pwyllgor Iechyd a Diogelwch ac aelod y Pwyllgor Cyllid (Member  of Health and Safety and member of Finance committee)

Y Cynghorydd  / Councillor G. Wilkie  - Aelod o’r Pwyllgor Iechyd a Diogelwch ( Health and Safety committee)
Miss Rh Samuel - Cynrichiolydd Staff Dysgu (Teacher representative)
Mr M.Edwards  - Cynrichiolydd Staff Cynnal ( Non teaching representative), Health and Safety governor. Llywodraethwr Diogelu Plant / Safeguarding Governor.
Mrs E MacNamara  - Pwyllgor Cwricwlwm ( Curriculum Committee)
Mrs J Davies - Pwyllgor Cyllid a Cwricwlwm (Finance and Curriculum committees)
Mr A. Hughes - Pwyllgor Cwricwlwm (Curriculum committee)
Mr.D.Edwards - Pwyllgor Cwricwlwm a Iechyd a Diogelwch (Curriculum and Health and Safety committees)
Mr D Beyers - Pwyllgor Cyllid (Finance committee)
Mr G Jones - Pwyllgor Cwricwlwm  (Curriculum  Committee)Miss R Cox - Clerc i'r Llywodraethwyr (Clerk to the Governing Body)


Gellir ymgysylltu a'r llywodraethwyr drwy'r ysgol. (All governors may be contacted via the school) 

Top