Menu
Home Page

Clybiau'r ysgol ~ School Clubs

Clybiau Gwanwyn  2024 Spring After school Clubs

 

DiwrnodGweithgaredd
Dydd Llun / Monday

Amser Cinio - Rhedeg Traws Gwlad / Cross Country running

                    - Clwb Meddwlgarwch / mindfullness

3.30 - 4.30  - Clwb Garddio

Dydd Mawrth / Tuesday

3.30 - 4.30 - Clwb Canu

Dydd Mercher / Wednesday 
Dydd Iau / Thursday

3.30 - 4.30  - Clwb Darllen (bl3)

3.30 - 4.30 - Clwb Celf

Dydd Gwener / Friday 

 

Cynhelir clwb gofal Clwb y Ddraig gan staff yr ysgol ar ôl ysgol bob nos , Llun i Iau. Cysylltwch gyda'r ysgol am fwy o wybodaeth.

 

Clwb y Ddraig is an after schoo child care club run by school staff every evening, Monday to Thursday. Contact the school for more information.

Top