Menu
Home Page

Clybiau'r ysgol ~ School Clubs

Clybiau 2021- 22 After school Clubs

 

DiwrnodGweithgaredd
Dydd Llun / MondayPel-rwyd (5 a 6)
Dydd Mawrth / Tuesday

Clwb Celf (5 a 6)

Dydd Mercher / WednesdayCor (amser cinio)
Dydd Iau / Thursday

Clwb Newyddiadurwyr (4,5,6)

Clwb chwaraeon yr Urdd (3 a 4)

Dydd Gwener / Friday-

 

Cynhelir clwb gofal Clwb y Ddraig gan staff yr ysgol ar ôl ysgol bob nos , Llun i Iau. Cysylltwch gyda'r ysgol am fwy o wybodaeth.

 

Clwb y Ddraig is an after school child care club run by school staff every evening, Monday to Thursday. Contact the school for more information.

Top