Menu
Home Page

Clybiau'r ysgol ~ School Clubs

Clybiau 2018-19 After school Clubs

 

Diwrnod Gweithgaredd
Dydd Llun / Monday Côr
Dydd Mawrth / Tuesday

Ffrangeg ( Amser cinio)

Clwb Lego ( Amser cinio)

Clwb Hwyl

Clwb Ddarllen

Dydd Mercher / Wednesday Pêl Droed
Dydd Iau / Thursday

Clwb Lego ( Amser cinio)

Clwb Chwaraeon

Dydd Gwener / Friday Pêl Droed

 

 Cynhelir clwb gofal Clwb y Ddraig gan staff yr ysgol ar ôl ysgol bob noswaith.Cysylltwch gyda'r ysgol am fwy o wybodaeth.

 

Clwb y Ddraig is an after school child care club run by school staff every evening. Contact the school for more information.

Top