Menu
Home Page

Clybiau'r ysgol ~ School Clubs

Clybiau 2019- 20 After school Clubs

 

Diwrnod Gweithgaredd
Dydd Llun / Monday Côr a Pel droed Bl 1 a 2
Dydd Mawrth / Tuesday

Ffrangeg ( Amser cinio)

Clwb Lego ( Amser cinio)

Clwb Hwyl

Clwb Ddarllen

Dydd Mercher / Wednesday Rygbi Bl 3-6
Dydd Iau / Thursday

Clwb Lego ( Amser cinio)

Clwb Chwaraeon

Dydd Gwener / Friday Pêl Droed Bl 3-6 

 

 Cynhelir clwb gofal Clwb y Ddraig gan staff yr ysgol ar ôl ysgol bob noswaith.Cysylltwch gyda'r ysgol am fwy o wybodaeth.

 

Clwb y Ddraig is an after school child care club run by school staff every evening. Contact the school for more information.

Top