Menu
Home Page

Polisiau'r Ysgol ~ School Policies

Anti Bullying Strategy and Policy

Polisi Anghenion Dysgu Ychwanegol / Policy for Additional Learning Needs

Polisi Addysg Iechyd

Policy Asesu / Assessment Policy 2018

Polisi Addysg Rhyw a Pherthasoedd Sex and Relationships Policy

Polisi Codi Tal / Charging Policy

Polisi Cyfnod Sylfaen ( Foundation Phase Policy Welsh)

Polisi Defnydd o Drydar / Policy for the use of Twitter

Data Protection Policy

Discipline and Behaviour Policy 2018

Polisi Disgybliaeth ac Ymddygiad 2018

Polisi Diogelwch Ar-lein / Online Safety Policy

Polisi Diogelu Safeguarding Policy

Polisi E- Ddiogelwch / Policy for E-Safety

Food and Fitness Policy

Fair Processing / Privacy Notice

Health and Safety Policy 2018

Personal Care and Toileting

Polisi Defnydd Trydar Policy for use of Twitter

Top