Menu
Home Page

Polisiau'r Ysgol ~ School Policies

Polisi Cyfyngiadau Symud/Lockdown Policy

Polisi Presenoldeb/Attendance Policy

Polisi Gwisg Ysgol/School Uniform Policy

Polisi Addysg Iechyd

Polisi Codi Tal / Charging Policy

Polisi Defnydd o Drydar / Policy for the use of Twitter

Polisi Diogelwch Ar-lein / Online Safety Policy

Polisi E- Ddiogelwch / Policy for E-Safety

Food and Fitness Policy

Personal Care and Toileting

Polisi Defnydd Trydar Policy for use of Twitter

Top