Menu
Home Page

Llythyron - Letters

Gwisg Ail Law / Second Hand School Uniform

Diwrnod Seren a Sbarc Day 21/5/21

Glanllyn 2021

Neges pwysig am ddiwedd tymor / Important message regarding end of term

Gweler prisiau gwisg ysgol sydd nawr ar gael o siop The Pencil Case yn y Bontfaen. Here are the prices for school uniform which is now available at The Pencil Case in Cowbridge.

Gweler linc ar gyfer gwybodaeth i gadw plant yn saff wrth ymyl rheilffyrdd.

Here is a link with information about keeping children safe near railways.

 

https://www.networkrail.co.uk/wp-content/uploads/2016/12/Rail_Life_Safety_Guide.pdf

Dyddiadau Tymor / Term Dates 2019 / 2020

Cynllun Ymddygiad / Behaviour Policy (Powerpoint)

Llythyr Cynllun Ymddygiad / Behaviour Policy letter

Top