Menu
Home Page

Grwp rhieni

Yn dechrau ar ddydd Mercher 16eg o Ionawr, bydd gweithgor rhieni yn cwrdd yn y neuadd i ddysgu strategaethau darlleni ddefnyddio adref gyda'u plant ac i baratoi adnoddau i greu sachau stori i gefnogi darllen. Cadwch llygaid allan am gyrsiau tebyg y tymor nesaf. Mae'r cwrs yma yn rhedeg am 5 wythnos, yn dechrau 16eg o Ionawr, 1pm-3pm.

Beginning on Wednesday the 16th of January, a parents group will be meeting in the school hall to learn reading strategies to use with their children and to prepare resources to create story sacks to support reading. Look our for similar courses next term. This course runs for 5 weeks, commencing 16th Jan, 1pm - 3pm.

Top