Menu
Home Page

Gwybodaeth Allweddol - Key Information

Adroddiad Blynyddol Llywodraethwyr / Annual Governors' Report 2016/17

Adroddiad Estyn 2017 / Estyn report 2017

 

Grant Amddifadedd Disgyblion 2017-18 ( GAD)

Pupil Deprivation Grant 2017-18 ( PDG)

 

Mae ein hysgol yn derbyn GAD bach sydd  ar gyfer cefnogi plant sydd yn deilwng i Brydiau Cinio Ysgol am Ddim.  Yn Ysgol Gymraeg Dewi Sant , rydym yn defnyddio'r grant i gynnig ymyrraethau penodol ar gyfer datblygu sgiliau iaith (Elklan), codi hyder darllen (Tric a Chlic) a sgiliau rhifedd yn ogystal a hyrwyddo  lles a datblygu strategaethau llythrennedd emosiynol rhai o'r plant (ELSA).

 

Our school receives a very small PDG grant, which is aimed at supporting children who are eligible for Free School Meals (eFSM).   At Ysgol Gymraeg Dewi Sant , we are using this grant to provide support for language acquisition (Elklan ) and reading (Tric a Chlic) and numeracy as well as appropriate wellbeing interventions to develop pupils' emotional literacy (ELSA).

Prospectws yr Ysgol / School Prospectus

Ffurflenni a gwybodaeth arall / Other forms and information 
Top