Menu
Home Page

Gwybodaeth Allweddol - Key Information

Llawlyfr Meithrin a Derbyn / Nursery and Reception Handbook

Prosbectws 2023-2024 Prospectus

Ffurflenni a gwybodaeth arall / Other forms and information 

 

Grant Amddifadedd Disgyblion 2023-24 ( GAD)

Pupil Deprivation Grant 2023-24 ( PDG)

 

Mae ein hysgol yn derbyn GAD sydd  ar gyfer cefnogi plant sydd yn deilwng i Brydiau Cinio Ysgol am Ddim.  Yn Ysgol Gymraeg Dewi Sant , eleni rydym yn defnyddio'r grant i gynnig ymyrraethau penodol ar gyfer datblygu llafar a darllen Cymraeg ein disgyblion.

 

Our school receives a PDG grant, which is aimed at supporting children who are eligible for Free School Meals (eFSM).   At Ysgol Gymraeg Dewi Sant , we are this year using this grant to used to provide support for interventions to develop pupils Welsh oracy and reading ability.

Cynllun Gwariant GAD / PDG Spending Plan (2023 - 24)

Top