Menu
Home Page

Tystysgrifau Clod Cartref ~ Home Reward Certificates

Gweler isod tystysgrifau Clod Cartref i chi gael argraffu yn y tÅ·, eu llenwi a'u dychwelyd i'r ysgol ar gyfer ein gwasanaethau gwobrwyo bob dydd Iau. Cofiwch rhoi clod i'ch plentyn am ddangos ymddygiad da neu am gyflawni gweithredoedd arbennig. Os ydynt yn cydfynd gyda'n gwerthoedd misol gorau oll! Os nad oes gennych argraffydd yn y ty, holwch yn yr ysgol am fwy o dystysgrifau.
~
Please find below our Home Reward Certificates for you to print at home, to complete and return to school ready for our rewards assembly on Thursday's. Praise your child for exceptional behaviour or for helping you with special tasks. If they display behaviour that coincides with our Value of the Month, all the better! If you aren't able to print these off please ask for more certificates from the school.
Top