Menu
Home Page

Y Prif Weinidog yn lansio ymgyrch addysg cyfrwng Cymraeg ~ First Minister launches Welsh-medium education campaign

Heddiw, lansiodd y Prif Weinidog, Carwyn Jones, ymgyrch yn rhoi gwybodaeth ac yn codi ymwybyddiaeth am addysg cyfrwng Cymraeg ac addysg ddwyieithog, Byw yng Nghymru: Dysgu yn Gymraeg?

First Minister, Carwyn Jones, has today launched an information campaign to raise awareness of Welsh-medium and bilingual education, Live in Wales: Learn in Welsh?

http://wales.gov.uk/newsroom/welshlanguage/2013/131118welshlang/?status=-ima%2525252525252525252525252525253f&lang=en
Top