Menu
Home Page

Y Llywodraethwyr ~ Meet the Governors

Croeso i adran y llywodraethwyr! Welcome to the Governors' section!


Annwyl Rhiant / Warcheidwad
Fell llywodraethwyr  rydym yn hynod o falch o'r hyn yr ydym wedi cyflawni mewn amser byr. Rydym yn gefnogol o Mrs Jennings a'r staff er mwyn sicrhau fod disgyblion Ysgol Gymraeg Dewi Sant yn derbyn yr addysg orau phosib ac yn cyflawni'r safonau orau phosib ymhob maes. Rydym yn cynhyrchu adroddiad blynyddol yn olrhain datblygiadau a llwyddianau'r ysgol  and rydym hefyd ar gael drwy'r ysgol os oes gennych unrhyw fater i drafod ymhellach.

Yn gywir,

Mr M Jones


Dear Parent / Guardian,
As governors we are all extremely proud of the school's achievements and the progress made within a short time. We are all committed  to supporting Mrs Jennings and the staff in providing the very best for the pupils in Ysgol Gymraeg Dewi Sant and ensuring that we achieve the highest standards in all areas. We provide parents with a annual report on the school's developments and achievements but are also available via the school should you have any matters that you wish to discuss.  

Yours Sincerely,

Mr M Jones


Mr. M.Jones - Rhiant Lywodraethwr ( Parent Governor )  Cadeirydd y llywodraethwyr , (Chair of Governors ) a Chadeirydd y Pwyllgor Cyllid ( Chair of Finance committee)

Mrs . E McNamara - Is - Gadeirydd y Llywodraethwyr (Vice Chair of governors ), Pwyllgor Cyllid (Finance  committee), Cyngor Ysgol ( School Council)

Mrs . Y . Scott - Cadeirydd y Pwyllgor Cwricwlwm ( Chair of Curriculum Committee), Llywodraethwr Targedau ( Target setting governor), Siarter Iaith  ( Welsh Language Charter)

Y Cynghorydd  / Councillor G. Wilkie  - Pwyllgor Iechyd a Diogelwch  (Health and Safety committee)

Y Cynghorydd / Councillor D. Powell - Pwyllgor Cyllid ( Finance committee)
Miss Rh Samuel - Cynrichiolydd Staff Dysgu (Teacher representative) Pwyllgor Cwricwlwm (Curriculum committee)
Mr M.Edwards  - Cynrichiolydd Staff Cynnal ( Non teaching representative), Pwyllgor Iechyd a Diogelwch,(Health and Safety committee, ) Llywodraethwr Diogelu Plant (Safeguarding Governor), Llywodraethwr Eco ( Eco Representative)
Mr L Rees -Rhiant  Lywodraethwr (Parent Governor) Pwyllgor Cwricwlwm (Curriculum committee) ,Pwyllgor Cyllid ( Finance Committee), Cyngor Ysgol ( School Council)

Mrs V Slater- Rhiant Lywodraethwraig ( Parent Governor) Pwyllgor Cyllid (Curriculum  Committee) , Pwyllgor Iechyd a Diogelwch (Health and Safety committee)
Mr D Beyers - Pwyllgor Cyllid a'r  Pwyllgor Iechyd a Diogelwch (Finance and Health and Safety committees)
Mr G I Jones Pwyllgor Cwricwlwm  (Curriculum  Committee), Llywodraethwr ADY ( ALN governor)

Dr N Patterson - Newydd / new parent governor.


Miss R Cox - Clerc i'r Llywodraethwyr (Clerk to the Governing Body)


Gellir ymgysylltu â'r llywodraethwyr drwy'r ysgol. (All governors may be contacted via the school) 

Top