Menu
Home Page

Y Llywodraethwyr ~ Meet the Governors

Croeso i adran y llywodraethwyr! Welcome to the Governors' section!


Annwyl Rhiant / Warcheidwad
Fell llywodraethwyr  rydym yn hynod o falch o'r hyn yr ydym wedi cyflawni mewn amser byr. Rydym yn gefnogol o Mrs Scully a'r staff er mwyn sicrhau fod disgyblion Ysgol Gymraeg Dewi Sant yn derbyn yr addysg orau phosib ac yn cyflawni'r safonau orau phosib ymhob maes. Rydym yn cynhyrchu adroddiad blynyddol yn olrhain datblygiadau a llwyddianau'r ysgol  and rydym hefyd ar gael drwy'r ysgol os oes gennych unrhyw fater i drafod ymhellach.

Yn gywir,

Mrs V Slater


Dear Parent / Guardian,
As governors we are all extremely proud of the school's achievements and the progress made within a short time. We are all committed  to supporting Mrs Scully and the staff in providing the very best for the pupils in Ysgol Gymraeg Dewi Sant and ensuring that we achieve the highest standards in all areas. We provide parents with a annual report on the school's developments and achievements but are also available via the school should you have any matters that you wish to discuss.  

Yours Sincerely,

Mrs V Slater


Gellir ymgysylltu â'r llywodraethwyr drwy'r ysgol. (All governors may be contacted via the school) 

Top