Menu
Home Page

Diogelwch Ar-lein ~ Online Safety

Gweledigaeth

Dioglewch Ar-lein

 

Yn Ysgol Gymraeg Dewi Sant datblygwn ddysgwyr hapus, annibynnol a chreadigol trwy gynnig brofiadau heriol ac amrywiol sy’n eu paratoi i fod yn ddinasyddion llwyddiannus i Gymru a’r byd.

 

Gwelwn ddiogelwch ar-lein fel rhan annatod o addysg bob plentyn. Wrth i dechnolegau newydd ddatblygu, ymdrechwn i baratoi dysgwyr i fod yn ddefnyddwyr egwyddorol a gwybodus drwy gydol eu hoes.

 

Er ein bod eisiau i blant weld technoleg fel cyfrwng cadarnhaol a gwerthfawr, mae dyletswydd arnom hefyd i drafod agweddau negyddol technoleg a sut y gellir osgoi’r rhain.

 

Mae PAWB yn gyfrifol am ddiogelwch ar-lein. 

 

 

Vision for

Online Safety

 

 

At Ysgol Gymraeg Dewi Sant we develop happy, independent and creative learners by offering challenging and varied experiences that prepare them as successful citizens of Wales and the world.

 

We see online safety as an integral part of every child’s education. As new technologies develop, we endeavor to prepare learners to be both ethical and informed users throughout their lives.

 

Although we want children to see technology as a positive and valuable medium, we also have a duty to discuss the negative aspects of technology and how these can be avoided.

 

EVERYONE is responsible for online-safety.

Top