Menu
Home Page

CRhA ~ PTA

Mae ein pwyllgor newydd wedi'i hethol ar gyfer 2019-20. Y cadeirydd yw Miff Bunting a Jill Nicholas yw'r trysorydd. Os hoffech chi fod yn rhan o Gyfeillion Ysgol Gymraeg Dewi Sant, cysylltwch â nhw drwy Fabebook - Ysgol Dewi Sant PTA (Llantwit Major) Rhieni Dewi Sant a Twitter @DewiSant_PTA.

Croeso i bawb.

 

Diolch i bawb a gyfrannodd at ein offer ardal allanol.

 

 

Our new committee has been elected for 2019-20.The chair is Miff Bunting and  Jill Nicholas  is the treasurer. If you would like to get involved with the Friends of Ysgol Gymraeg Dewi Sant, please contact them via Facebook - Ysgol Dewi Sant PTA (Llantwit Major) Rhieni Dewi Sant and Twitter @DewiSant_PTA

All welcome 

 

Many thanks to everyone who supported our  fundraising for Outdoor play equipment.

 

 

 

 

  
.

Cofnodion / Minutes 08.03.17

Top