Menu
Home Page

CRhA ~ PTA

Mae ein pwyllgor newydd wedi'i hethol ar gyfer 2019-20. Y cadeirydd yw Miff Bunting a Jill Nicholas yw'r trysorydd. Os hoffech chi fod yn rhan o Gyfeillion Ysgol Gymraeg Dewi Sant, cysylltwch â nhw drwy'r ysgol.Croeso i bawb!

 

Diolch i bawb a gyfrannodd at ein offer ardal allanol.

 

 

Our new committee has been elected for 2019-20.The chair is Miff Bunting and  Jill Nicholas  is the treasurer. If you would like to get involved with the Friends of Ysgol Gymraeg Dewi Sant, please contact them via the school.All welcome 

 

Many thanks to everyone who supported our  fundraising for Outdoor play equipment.

 

 

 

 

  
.

Cofnodion / Minutes 08.03.17

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11
Picture 12
Picture 13
Picture 14
Picture 15
Picture 16
Picture 17
Picture 18
Picture 19
Picture 20
Picture 21
Picture 22
Top