Menu
Home Page

CRhA ~ PTA

Y Gymdeithas Rhieni ac Athrawon - Llieiniau Golchi Llestri

 

Annwyl Rieni

 

Mae’r Gymdeithas Rhieni ac Athrawon yn awyddus i godi arian ar gyfer yr ysgol. Mae’r flwyddyn ddiwethaf wedi rhwystro’r gymdeithas rhag cynnal gweithgareddau oherwydd Covid.

Serch, hynny maent wedi ystyried nifer o syniadau creadigol tra bod cyfyngiadau Covid yn parhau.

 

Mae’r Gymdeithas Rhieni wedi penderfynu creu llieiniau golchi llestri gyda’r disgyblion yn cyfrannu llun o’i hunain at liain golchi llestri ei dosbarth.

Os hoffech archebu lliain eich dosbarth defnyddiwch y linc isod:

 

https://buytickets.at/ysgoldewisantpta/521966

 

Gwelir mwy o wybodaeth ar dudalen Facebook y Gymdeithas Rhieni:

 

https://www.facebook.com/Ysgol-Dewi-Sant-PTA-113378507237845

 

Diolch am eich cefnogaeth

 

 

PTA - Tea Towels

 

Dear Parents

 

The PTA are very keen to raise money for the school. The last year has restricted the PTA from conducting events due to Covid.

However, they have considered many creative ideas while we continue to maintain Covid restrictions.

 

The PTA have decided to create tea towels with the pupils contributing their face to their class tea towel.

If you would like to order your child’s class tea towel please use the link below:

 

https://buytickets.at/ysgoldewisantpta/521966

 

Further information can be found on the PTA Facebook page:

 

https://www.facebook.com/Ysgol-Dewi-Sant-PTA-113378507237845

 

Thank you for your support.

Mae ein pwyllgor newydd wedi'i hethol ar gyfer 2019-20. Y cadeirydd yw Miff Bunting a Jill Nicholas yw'r trysorydd. Os hoffech chi fod yn rhan o Gyfeillion Ysgol Gymraeg Dewi Sant, cysylltwch â nhw drwy Fabebook - Ysgol Dewi Sant PTA (Llantwit Major) Rhieni Dewi Sant a Twitter @DewiSant_PTA.

Croeso i bawb.

 

Diolch i bawb a gyfrannodd at ein offer ardal allanol.

 

 

Our new committee has been elected for 2019-20.The chair is Miff Bunting and  Jill Nicholas  is the treasurer. If you would like to get involved with the Friends of Ysgol Gymraeg Dewi Sant, please contact them via Facebook - Ysgol Dewi Sant PTA (Llantwit Major) Rhieni Dewi Sant and Twitter @DewiSant_PTA

All welcome 

 

Many thanks to everyone who supported our  fundraising for Outdoor play equipment.

 

 

 

 

  
.

Top