Menu
Home Page

Pwy 'di Pwy ~ Who's Who

Dewch i gwrdd â staff yr ysgol!
Come and meet the team!


Rydym yn dîm brwdfrydig ag egnïol sydd wrth ein boddau i fod yn rhan o’r ysgol a’i weld yn tyfu. Os hoffech siarad âg unrhyw aelod o’r staff, dewch i’n gweld, neu cysylltwch â’r swyddfa.

We are an enthusiastic and energetic team that is delighted to be a part of this school as it grows. If you would like to speak to any member of staff, please come and see us or contact the school office.

Mrs H Scully Pennaeth / Headteacher

Miss Rh Samuel Dirprwy Bennaeth / Deputy Headteacher /Arweinydd y Dyniaethau / Athro Bl 5   Leader for Humanities / Year 5 teacher

Mr G Jones Arweinydd CA2 ac Arweinydd Llythrennedd / Leader KS2 and Literacy Leader / Athro Bl 6 / Year 6 teacher

Mrs B Roberts Arweinydd y Cyfnod Sylfaen ac Arweinydd Rhifedd. Leader Foundation Phase  and Leader for Numeracy. Athrawes Bl 2 /Year 2 Teacher

Mrs. R Pearson Athrawes Derbyn a Chydlynydd AAY / Reception teacher and ALNco

Mrs C Sellwood Athrawes Feithrin ac Arweinydd Celfyddydau Mynegiannol / Nursery teacher and Expressive Arts Specialist

Miss R Holley Athrawes Blwyddyn 1 ac Arweinydd Gwyddoniaeth a’r Pwyllgor Eco / Year 1 teacher and Leader for Science.Eco schools leader

Mr S Howe Athro Blwyddyn 3 ac Arweinydd TGCh a Dysgu Digidol / Year 3 teacher and Leader for Technology and Digital Learning

Miss R Gatt Athrawes Blwyddyn 4 ac Arweinydd  Iechyd a Lles . Arweinydd y Cyngor Iechyd / Year 4 teacher and Leader for Health and Wellbeing .Healthy Schools’ Leader

Mrs M Nicholas Athrawes CPA / PPA teacher

Miss M Davies CALU / HLTA

Miss S Cichocki Cymorthydd / LSA

Ms S Harries Cymorthydd / LSA

Mrs S Morris Cymorthydd / LSA

Miss H Rattenbury CALU / HLTA

Miss C Long Cymorthydd / LSA

Miss V Dalton Cymorthydd / LSA

Miss C Thomas Cymorthydd / LSA

 

Mrs D Daw Gweinyddes Swyddfa / Administrator

Mrs L Jones Gweinyddes Swyddfa / Administrator

Mr M Edwards Gofalwr / Caretaker

Mrs T Edwards Clwb Brecwast / Breakfast Club

 

 

Top