Menu
Home Page

Pwy 'di Pwy ~ Who's Who

Dewch i gwrdd â staff yr ysgol!
Come and meet the team!


Rydym yn dîm brwdfrydig ag egnïol sydd wrth ein boddau i fod yn rhan o’r ysgol a’i gweld yn tyfu. Os hoffech siarad âg unrhyw aelod o’r staff, dewch i’n gweld, neu cysylltwch â’r swyddfa.

We are an enthusiastic and energetic team that is delighted to be a part of this school as it grows. If you would like to speak to any member of staff, please come and see us or contact the school office.

Mrs H Scully Pennaeth / Headteacher

Miss Rh Samuel Dirprwy Bennaeth ac ALNCo / Deputy Headteacher and ALNCo

Mr G Jones Arweinydd CA2 ac Arweinydd Llythrennedd / Leader KS2 and Literacy Leader / Athro Bl 6 / Year 6 teacher

Mrs B Roberts Arweinydd y Cyfnod Sylfaen ac Arweinydd Rhifedd. Leader Foundation Phase  and Leader for Numeracy. Athrawes Bl 2 /Year 2 Teacher

Miss M Davies Athrawes Feithrin ac Arweinydd ELSA ac ymyrraethau / Nursery teacher and Leader of ELSA and intervention

Mrs C Sellwood Athrawes Derbyn ac Arweinydd Celfyddydau Mynegiannol / Reception teacher and Expressive Arts Specialist

Miss R Holley Athrawes Blwyddyn 1 ac Arweinydd Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Pwyllgor Eco / Year 1 teacher and Leader for Science and Technology, Eco schools leader

Mrs. R Pearson Athrawes Blwyddyn 3 ac Arweinydd y Dyniaethau / Year 3 Teacher and Leader of the Humanities.

Miss R Gatt Athrawes Blwyddyn 4 ac Arweinydd  Iechyd a Lles, Arweinydd y Cyngor Iechyd / Year 4 teacher and Leader for Health and Wellbeing .Healthy Schools’ Leader

Mr S Howe Athro Blwyddyn 5 ac Arweinydd TGCh a Dysgu Digidol / Year 5 teacher and Leader for Technology and Digital Learning

Mr R Jones Athro CPA / PPA teacher

Mrs D Daw Swyddog Busnes / Business Manager 

 

Miss S Cichocki Cymorthydd / LSA

Ms S Harries Cymorthydd / LSA

Mrs S Morris Cymorthydd / LSA

Miss H Rattenbury CALU / HLTA

Miss C Long Cymorthydd / LSA

Miss V Dalton Cymorthydd / LSA

Miss C Thomas Cymorthydd / LSA

 

 

Mr M Edwards Gofalwr / Caretaker

Mrs T Edwards Clwb Brecwast / Breakfast Club

 

 

Top