Menu
Home Page

Oriel ~ Gallery

Stroliwch a Roliwch 2022 / Big Walk and Wheel 2022

Ysgol y Goedwig / Forest Schools 2021-22

Dosbarthiadau / Classes 2021-22

Mabolgampau CA2 / KS2 Sports Day 2021

Croeso nol i Ysgol Dewi Sant / Welcome back to Ysgol Dewi Sant

Still image for this video

Wythnos Sports Relief - Sports Relief Week

Wythnos Gymraeg - Welsh Week

Sioe Nadolig Fflic a Fflac

Bore Coffi Macmillan - Macmillan Coffee Morning 25.9.2015

Ymweliad Alun Cairns

Creu mosaic ~ Making our school mural

Wythnos Aml-Ddiwylliannol ~ Multicultural Week

Diwrnod Mathemateg Plant bl1 a 2 y Fro ~ Maths Day fun for Year2 and 2 children from the Vale

Top