Menu
Home Page

Eco-Ysgolion ~ Eco Schools

Pwyllgor Eco 2021 / 2022

Dyma ni! Ni ydy’r Pwyllgor Eco ar gyfer eleni. Mae’r pwyllgor yn cwrdd yn rheolaidd i drafod materion yn ymwneud gyda’n hamgylchfyd sydd yn bwysig iddyn ni. Mae Miss Holley a Miss Davies yn helpu ni i benderfynu ar dargedau newydd i’r ysgol ac rydym ni wedi derbyn y faner werdd ysgolion eco! Rydyn ni'n falch iawn, edrychwch am y faner os ydych yn ymweld a'r ysgol.

 

Here we are! We are the school’s Eco-Committee for the year. The committee meets regularly to discuss matters concerning the environment that are important to us. Miss Holley and Miss Davies helps us decide on our new targets and we have received the green eco schools flag and we are very proud of our achievements. If you are visiting the school keep an eye out for our green flag.
 

Caffi Masnach Deg 2016

Creu posteri Masnach Deg ar gyfer y Co-Op Llanilltud Fawr

Gwella tir yr ysgol 2017 - Casglu sbwriel, plannu hadau a llysiau, creu tai adar

Top