Menu
Home Page

Cylch Meithrin Llanilltud Fawr

Cylch Meithrin Llanilltud Fawr

 

Mae Cylch Meithrin Llanilltud Fawr wedi ei leoli ar safle’r ysgol mewn adeilad pwrpasol newydd sbon.

Mae'r Cylch Meithrin yn gylch chwarae cyfrwng Cymraeg sy'n darparu amgylchedd diogel, sicr, hwyliog ac addysgol i blant 2 - 4 oed.

Mae'r Cylch yn cynnig sesiwn bore, prynhawn neu ddiwrnod llawn ochr yn ochr â darpariaeth cofleidiol ar gyfer Ysgol Gymraeg Dewi Sant.

 

Cylch Meithrin Llanilltud Fawr is located on the school site in a brand new bespoke building.

The Cylch Meithrin is a Welsh Medium playgroup that provide a safe, secure, fun and educational environment for children ages 2 - 4 years.

The Cylch offer a morning, afternoon or a full day session alongside wrap around provision for Ysgol Gymraeg Dewi Sant.

 

Amseroedd agor/Opening Hours: 8am - 5pm

Manylion Cyswllt/Contact Details

Arweinydd/Leader: HAYLEY WAITE 07908 308294

cylchmeithrinllanilltudfawr@gmail.com

Welsh education in the Vale / Addysg Gymraeg yn y Fro

Uploaded by Mudiad Meithrin on 2023-01-19.

Top