Menu
Home Page

Bedwen ~ Mrs Murphy / Miss Samuel

Dosbarth Bedwen

 

Croeso i ddosbarth Bedwen. Rydym yn ddosbarth hapus a brwdfrydig sydd yn mwynhau datblygu ein sgiliau. Mrs Murphy a Miss Samuel sydd yn ein dysgu.

  • Ar ddydd Llun bydd angen i'ch plentyn gwisgo gwisg ymarfer corff i'r ysgol. 
  • Cofiwch ddarllen gyda'ch plentyn yn gyson.
  • Fe fydd Gwaith Cartref a geiriau sillafu yn cael eu dosbarthu ar ddydd Gwener i'w cwblhau erbyn y dydd Mercher olynnol. 

 

Diolch smiley

 

Welcome to dosbarth Bedwen. We are a happy and enthusiastic class who enjoy developing our skills. Mrs Murphy and Miss Samuel are our teachers.

  • You child will need to wear their PE kit to school every Monday. 
  • Remember to read consistently with your child. 
  • Homework and weekly spellings will be set each Friday, to be completed by the following Wednesday.  

 

Diolch smiley

Ein Dosbarth / Our Class 2023-24

Tabl 4 / 4 times table

Top