Menu
Home Page

Castan ~ Mrs Roberts

Croeso i Ddosbarth Castan!


Rydyn ni'n ddosbarth o 30 o blant hapus a brwdfrydig ym mlwyddyn 2 eleni ac mae Mrs Roberts, Miss Thomas a Mrs Mayor yn ein dysgu.  Rydym yn gyffrous i weithio mewn dosbarth newydd!   

Bydd ymarfer corff bob Dydd Iau - gwisgwch eich gwisg ymarfer corff i'r ysgol. Rydym yn parhau i gasglu £1 yr wythnos am laeth a ffrwyth  - dylid talu am hwn trwy'ch cyfrif Parentpay. Byddwn yn newid llyfrau darllen yn wythnosol a bydd gwaith cartref yn cael ei osod bob Dydd Gwener i'w ddychwelyd erbyn y Dydd Mercher ganlynol os gwelwch yn dda. 

 

We are a class of 30 happy and enthusiastic children in Year 2 this year with Mrs Roberts Miss Thomas and Mrs Mayor as our teachers. We are excited to work in our new class ! 

 

P.E lessons will take place every Thursday - wear your kit to school. We will continue to collect snack money, £1 per week - this should be paid via your Parentpay account. Reading books will be changed weekly and homework will be set every Friday to be returned to school by the following Wednesday please.  Diolch.
smiley

Ein Dosbarth / Our Class 2023-2024

 

Dilynwch anturiaethau a lluniau wythnosol y dosbarth ar @MrsBRoberts1

Follow the class weekly news and photos on @MrsBRoberts1

Byddwn yn paratoi ac yn diweddaru mwy o weithgareddau a thasgau wrth i'r tymor mynd yn ei flaen. Cofiwch gyfeirio yma ar ein tudalen dosbarth er mwyn gweld trosolwg o'r tasgau ac i gael mynediad at adnoddau. Gwnewch eich gorau i ymdrechu ar bob tasg, ond hefyd, mae eich lles chi yn bwysig i ni, felly os ydych angen cymorth ychwanegol, plis cysylltwch gyda ni.

Cofiwch ddilyn ein tudalen ar Drydar ar gyfer gwybodaeth cyfoes ac i rannu lluniau ohonoch wrth eich gwaith! 

 

We will be preparing and updating more activities and tasks as the term progresses. Remember to visit this page regularly in order to view all tasks and to access any additional resources. Do your best to attempt and complete each task, but also, your well-being is important to us, so if you need extra support, please get in touch.

Remember to follow our Twitter page for up to date information and to share any pictures!

Amser Antur 2023-2024

Stori Pobl y Pants o’r Gofod

Still image for this video

Stori Seren Lowri

Still image for this video

Stori Jam Poeth

Still image for this video

Storïau Cyfres Rwdlan

Still image for this video
Dewch i fwynhau a gwrando ar storïau Angharad Tomos. Beth mae cymeriadau Gwlad y Rwla yn ei wneud? Pa ddrygioni mae Rwdlan a Dewin Dwl yn ei wneud?
Top