Menu
Home Page

Castan ~ Mrs Roberts

Syniadau am weithgareddau cartref / Ideas for home activities.

Trosolwg Tymor y Gwanwyn ~ Spring Term overview 2019

Croeso i Ddosbarth Castan!


Rydyn ni'n ddosbarth o 28 o blant hapus a brwdfrydig ym mlwyddyn 2 eleni ac mae Mrs Roberts a Miss Rattenbury yn ein dysgu.  Rydym yn gyffrous i weithio mewn dosbarth newydd!   

Bydd ymarfer corff bob Dydd Mercher - dewch a'ch gwisg ymarfer corff i'r ysgol a'i adael yma am y tymor. Rydym yn parhau i gasglu £1 yr wythnos am laeth a ffrwyth  - dylid talu am hwn trwy'ch cyfrif Parentpay. Byddwn yn newid llyfrau darllen yn wythnosol a bydd gwaith cartref yn cael ei osod bob Dydd Gwener i'w ddychwelyd erbyn y Dydd Mercher ganlynol os gwelwch yn dda. 

 

We are a class of 28 happy and enthusiastic children in Year 2 this year with Mrs Roberts and Miss Rattenbury as our teachers. We are excited to work in our new class ! 

 

P.E lessons will take place every Wednesday - bring your kit to school and leave it here for the term. We will continue to collect snack money, £1 per week - this should be paid via your Parentpay account. Reading books will be changed weekly and homework will be set every Friday to be returned to school by the following Wednesday please.  Diolch.
smiley

 

Dilynwch anturiaethau a lluniau wythnosol y dosbarth ar @MrsBRoberts1

Follow the class weekly news and photos on @MrsBRoberts1

Dyma luniau ohonom ni ar waith yn y dosbarth. Rydym yn brysur o hyd! Here are some pictures of us working in the classroom. We're always very busy!
Top