Menu
Home Page

Cyfnod Allweddol 2 ~ Key Stage 2

Eleni mae gennym 4 dosbarth yn yr adran Iau;

This year we have 4 classes in Key Stage 2;

 

Blwyddyn 3 ( Dosbarth Bedwen) - Mrs Pearson

Blwyddyn 4 ( Dosbarth Sycamorwydden ) - Miss Gatt

Blwyddyn 5 ( Dosbarth Sycamorwydden ) - Mr Howe

Blwyddyn 6 ( Dosbarth Helygen ) - Mr Jones

 

Mae Miss Samuel, Miss Davies a Mr Jones yn dysgu ar wahanol adegau yn ystod yr wythnos. 

Miss Samuel, Miss Davies and Mr Jones teach at different times during the week.  

Top