Menu
Home Page

Cyfnod Allweddol 2 ~ Key Stage 2

Eleni mae gennym 4 dosbarth yn yr adran Iau;

This year we have 4 classes in Key Stage 2;

 

Blwyddyn 3 ( Dosbarth Bedwen) - Mr R Jones

Blwyddyn 4 ( Dosbarth Sycamorwydden ) - Mr G Jones - Pennaeth CA2 / Head of KS2

Blwyddyn 5 ( Dosbarth Ffawydden ) - Mrs Pearson

Blwyddyn 6 ( Dosbarth Helygen ) - Mr Howe

 

Mae Miss Samuel a Miss Webber yn dysgu ar wahanol adegau yn ystod yr wythnos. 

Miss Samuel and Miss Webber also teach at different times during the week.  

Top