Menu
Home Page

Enillwyr Tymor y Gwanwyn 2014! - Spring Term Winners 2014!!

Da iawn Llys Cadog am ennill y mywaf o bwyntiau clod yn ystod Tymor y Gwanwyn 2014!!!

Well done to Llyd Cadog for winning the greatest number of house points during the Spring Term 2014!!!
Top