Menu
Home Page

Ffawydden ~ Miss Evans

Croeso i Ddosbarth Ffawydden 
Blwyddyn 5

 

Rydym yn ddosbarth o blant hapus, brwdfrydig a thalentog. Rydym yn cael ein haddysgu gan Miss Evans ac rydym yn mwynhau ymarfer ein sgiliau yn y Gymraeg a'r Saesneg.

 

Gwybodaeth allweddol: 

 

Dydd Mercher - Gwisgwch cit ymarfer corff i'r ysgol

Dydd Mercher - Cwblhewch eich gwaith cartef ar Google Classroom

Dydd Gwener - Llyfrau newydd / Prawf Sillafu / Gwaith cartref ar Google Classroom

 

 

Welcome to Dosbarth Ffawydden 
Year 5

 

We are a class of happy, enthusiastic and talented children. We are taught by Miss Evans and we enjoy practising our Welsh and English skills. 

 

Key information: 

 

Wednesday - Wear your P.E kit to school

Wednesday- Complete your homework on Google Classroom 

Friday - New reading books / Spelling test / New homework on Google Classroom

 

 

 

Tabl 8

Defnyddiwch y fideo isod i ddysgu tabl 8 ar gof.
Use the video below to learn your 8 times table by memory.

Am luniau cyfredol a mwy o wybodaeth dilynwch  @MrSHowe3  ar Drydar.

 

For up to date pictures and for more information follow @MrSHowe3 on Twitter.

Top