Menu
Home Page

Helygen ~ Mr Howe

Croeso i ddosbarth Helygen! 

 

Mae Mr Howe yn ein dysgu eleni wrth i ni gwblhau ein siwrne yn Dewi Sant !

Rydym yn llawn brwdfrydedd a chyffro!

 

  • Gwisgwch wisg ymarfer corff ar ddydd Mawrth
  • Fe fydd Gwaith Cartref, llyfrau darllen, geiriau sillafu a thablau yn cael eu dosbarthu ar ddydd Gwener, i'w cwblhau erbyn y dydd Mercher olynnol.  

 

Welcome to Dosbarth Helygen! 

 

Mr Howe is our teacher as we complete our final year at Dewi Sant! We are full of enthusiasm and excitement!

 

  • Please wear your P.E. kit to school on Tuesday
  • Homework, reading books, spelling lists and times tables will be set on Friday, to be completed by the following Wednesday.

 

 

Helygen = Willow Tree

Ein Dosbarth / Our Class 2023-2024

Byddwn yn paratoi ac yn diweddaru mwy o weithgareddau a thasgau wrth i'r tymor mynd yn ei flaen. Cofiwch gyfeirio at ein tudalen ar Google Classrooms er mwyn cyflawni tasgau ac i gael mynediad at adnoddau. Gwnewch eich gorau i ymdrechu ar bob tasg, ond hefyd, mae eich lles chi yn bwysig i ni, felly os ydych angen cymorth ychwanegol, plis cysylltwch gyda ni.

Cofiwch ddilyn ein tudalen ar Drydar ar gyfer gwybodaeth cyfoes!  .

 

We will be preparing and updating more activities and tasks as the term progresses. Remember to refer to our Google Classrooms page for tasks and to access resources. Do your best to attempt and complete each task, but also, your well-being is important to us, so if you need extra help, please get in touch.

Remember to follow our Twitter page for up to date information!.

Top